Privacyverklaring

>Privacyverklaring
Privacyverklaring2019-01-17T14:36:18+00:00

Algemeen

Quality Stores Online B.V., respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website http://www.monello.nl. De door u op de site ingevoerde gegevens voor berekeningen en aanvragen worden behandeld volgens de Wet op de privacy. Deze gegevens zullen nooit aan andere organisaties dan Quality Stores Online B.V. ter beschikking worden gesteld. Quality Stores Online B.V. kan voor de technische afhandeling gebruik maken van diensten van derden en deze derden opdragen namens Quality Stores Online B.V. persoonsgegevens te verwerken, een en ander conform deze Privacy Statement.

 

Bezoek- en klikgedrag

Voor Quality Stores Online B.V. is het interessant te weten welke pagina’s het meest bezocht worden en welke door haar aangeboden diensten het meest gewild zijn. Hiervoor verzamelt Quality Stores Online B.V. bepaalde informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan Quality Stores Online B.V. de site en diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers.

 

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U heeft de mogelijkheid uw browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Hierdoor kunt u een aantal functionaliteiten op deze site echter niet meer gebruiken. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.

Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren.

 

Links naar andere sites

Deze site kan hyperlinks bevatten naar de websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Deze Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Quality Stores Online B.V. is niet verantwoordelijk voor de naleving van andere partijen van de privacywetgeving.

 

Wijzigingen

U kunt op ieder moment besluiten uw persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen of wijzigen. Indien u vragen of opmerkingen hebt aangaande ons privacybeleid en de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, mail ons dan op mailto:informatie@monello.nl. Quality Stores Online B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.